ВАЖНО!
Във връзка с прилагането на Регламент /ЕС/ 2016/679, СНЦ „Клуб Ситроен - България“ ще предприеме промяна в политиката за обработване на личните данни. Ще бъдете информирани какви данни се събират и с каква цел, след което ще е необходимо Вашето съгласие. В случай, че не желаете да предоставите лични данни, профилът Ви във форума ще бъде деактивиран

Свържете се с администратора

Моля, използвайте формата САМО в случай, че имате въпроси или предложения, свързани с функционирането на форума!

Администратор

Съобщението ще бъде изпратено като текст, без HTML и BBCode.