Клуб Ситроен България

е официално регистрирано сдружение на 11.10.2010 от СГС, Ф.Д. №360/2010г.


Основните цели на сдружението са:

Разширяване на знанията и насърчаване интереса към автомобилизма, техниката, автотуризма, като хората, които се интересуват от моторни превозни средства с марката Ситроен да получат възможността да се информират по всички интересуващи ги технически въпроси и общи проблеми, да обменят опит, да прекарват заедно свободното си време, организирайки и участвайки в прояви от всякакъв вид, като всички те не са на политическа или верска основа. Придобиване на умения и опит за безопасно и майсторско шофиране с цел намаляване на процента на пътно транспортни произшествия в страната и повишаване нивото на културата на движение. Осигуряване на преимущества и привилегии за членовете на Клуба при ползване на услуги и закупуване на стоки от партньори на Клуба.


Предмет на дейност:

Популяризиране на дейностите на Клуба чрез създаване и поддържане на страници и форум в Интернет, в които могат свободно да се записват, пишат, дават мнения и лица, които не са членове на сдружението, като спазват приетите правила на форума. Организиране на срещи и семинари с членовете на Клуба свързани с новостите в световната автомобилна индустрия и в частност на марката Ситроен. Организиране и провеждане на екскурзионни автомобилни турове и обиколки за членовете, семействата им и гости на Клуба с развлекателна насоченост. Издаване на бюлетини, публикации и статии свързани с автомобилизма и автотуризма, както и с хоби насоченост. Организиране на срещи, конкурси, паради, надпревари, изложби, благотворителни, културни и обществени инициативи, както и други разрешени от закона дейности.


Адрес за кореспонденция:
гр. София, ПК 1303
ул. Българска морава №100 – партер

Сдружение “Клуб Ситроен – България”
БУЛСТАТ: 175983195
[email protected]

Банкова сметка в лева:
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG67UNCR70001523126426, BIC: UNCRBGSF
Сдружение “Клуб Ситроен – България”