ВАЖНО!
Във връзка с прилагането на Регламент /ЕС/ 2016/679, СНЦ „Клуб Ситроен - България“ ще предприеме промяна в политиката за обработване на личните данни. Ще бъдете информирани какви данни се събират и с каква цел, след което ще е необходимо Вашето съгласие. В случай, че не желаете да предоставите лични данни, профилът Ви във форума ще бъде деактивиран

Profile Flair Legend

Член на Клуб Ситроен-България

За Клуба


Сдружение "Клуб Ситроен - България" е официално регистриран на 11.10.2010 от СГС, Ф.Д. №360/2010

Основните цели на сдружението са:
Разширяване на знанията и насърчаване интереса към автомобилизма, техниката, автотуризма, като хората, които се интересуват от моторни превозни средства с марката Ситроен да получат възможността да се информират по всички интересуващи ги технически въпроси и общи проблеми, да обменят опит, да прекарват заедно свободното си време, организирайки и участвайки в прояви от всякакъв вид, като всички те не са на политическа или верска основа. Придобиване на умения и опит за безопасно и майсторско шофиране с цел намаляване на процента на пътно транспортни произшествия в страната и повишаване нивото на културата на движение. Осигуряване на преимущества и привилегии за членовете на Клуба при ползване на услуги и закупуване на стоки от партньори на Клуба.

Предмет на дейност:
Популяризиране на дейностите на Клуба чрез създаване и поддържане на страници и форум в Интернет, в които могат свободно да се записват, пишат, дават мнения и лица, които не са членове на сдружението, като спазват приетите правила на форума. Организиране на срещи и семинари с членовете на Клуба свързани с новостите в световната автомобилна индустрия и в частност на марката Ситроен. Организиране и провеждане на екскурзионни автомобилни турове и обиколки за членовете, семействата им и гости на Клуба с развлекателна насоченост. Издаване на бюлетини, публикации и статии свързани с автомобилизма и автотуризма, както и с хоби насоченост. Организиране на срещи, конкурси, паради, надпревари, изложби, благотворителни, културни и обществени инициативи, както и други разрешени от закона дейности.

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат пълнолетни физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговият устав и заплащат редовно членският си внос.

Устав на "Клуб Citroën БЪЛГАРИЯ"

Всеки, желаещ да стане член на клуба е необходимо да направи следното:

1. Да изпрати молба в свободен текст на: [email protected]

Кандидатът трябва да посочи поне един действащ член на сдружението за техен гарант. Кандидатите могат да не посочват действащ член на сдружението за техен гарант, в случай че са участвали в минимум две национални срещи.

2. Кандидатурата ви ще бъде разгледана от УС (Управителният съвет) на клуба в 30 дневен срок от постъпването й.

3. След приемането ви, ставате пълноправен член и е нужно да заплатите годишен членски внос в размер на 30лв.

4. Членският внос се заплаща в 7 дневен срок след приемането ви или до 30 март на следващата година.


Членството в "Клуб Citroën БЪЛГАРИЯ" осигурява:

- Членска карта
- Отстъпки за резервни части, аксесоари и труд при нашите партньори
- Привилегии при всички организирани мероприятия от "Клуб Citroën БЪЛГАРИЯ"
- Всички официално приети членове имат достъп до специални форуми секции, където се разискват всички важни клубни въпроси и не се виждат от останалите посетители на форума.

За всякакви други въпроси може да пишете на
e-mail: [email protected]